ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Η προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Η προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης (με την μορφή επιχορήγησης) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 4/11/2020 και μέχρι την 18/3/2021. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αιτημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να νκαλέσουν την εταιρία μας στο τηλ. 2510836435 ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο info@othoneos.gr (8/10/2020).

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο