ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 που αφορούν τον Δ’ Κύκλο του καθεστώτος ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας και τον Β΄Κύκλο του καθεστώτος ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» συνολικού προυπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων λήγει στις 30/7/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να να καλέσουν την εταιρία μας στο τηλ. 2510836435 ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο info@othoneos.gr

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο