ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 που αφορούν τον Ε’ Κύκλο του καθεστώτος ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας και τον Γ΄ Κύκλο του καθεστώτος ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. H προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι από 1/9/2020 έως 30/10/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν την εταιρία μας στο τηλ. 2510836435 ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο info@othoneos.gr

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο