ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 στο οποίο περιλαμβάνονται 12 καθεστώτα ενίσχυσης στα οποία μπορούν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, την μεταποίηση, τον τουρισμό, logitsics καθώς και κάποιες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 υπάγονται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την ίδρυση μονάδος, την επέκταση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδος, την διαφοροποίηση της παραγωγής  σε νέα προιόντα και την θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας

Παρέχονται ενισχύσεις έως 70% με την μορφή της επιχορήγησης, φορολογικής απαλλαγής, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που ευρίσκεται η επιχείρηση και την ιδιότητα της επιχείρησης (μικρή – μεσαία – μεγάλη).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν την εταιρία μας στο τηλ. 2510836435 ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο info@othoneos.gr

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο