ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Δημοσιεύθηκε η  απόφαση Ένταξης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο τoυ προγράμματος «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Δημοσιεύθηκε η  απόφαση Ένταξης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο τoυ προγράμματος «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του ΕΠΑνΕΚ, που αφορούσε την ενίσχυση υφιστάμενενων πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοπούνται στον χώρο του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της εκπαίδευσης προκειμένου να αναβαθμίσουντο επίπεδο επιχειησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των. Η εταιρία μας υπέβαλε δώδεκα (12) επενδυτικά σχέδια για λογαριασμό πελατών της και έλαβαν όλα τα έργα την έγκριση της επιχορήγησης.

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο