ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων ΑΕ-ΤΕΙ – Β΄Κύκλος»

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων ΑΕ-ΤΕΙ – Β΄Κύκλος» που στοχεύει στην στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά των. Συγκεκριμένα δεκαπέντε πέντε (15) επενδυτικά σχέδια που είχαν υποβληθεί από την εταιρία μας για λογαριασμό πελατών της, έλαβαν την έγκριση επιχορήγησης.

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο