ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορούσε την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα πέντε (5) επιπλέον επενδυτικά σχέδια που είχαν υποβληθεί από την εταιρία μας για λογαριασμό πελατών της, έλαβαν την έγκριση επιχορήγησης με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται τριάντα εννέα (39) επενδυτικά σχέδια. (9/10/2020).

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο