ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορούσε την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν, να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Συγκεκριμένα είκοσι πέντε (25) επενδυτικά σχέδια που είχαν υποβληθεί από την εταιρία μας για λογαριασμό πελατών της, έλαβαν την έγκριση επιχορήγησης  και αναμένονται άμεσα τα αποτελέσματα για άλλα έξι (6) επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί. (10/4/2020).

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο