ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο ύψους 2.943.265 ΕΥΡΩ της εταιρίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο ύψους 2.943.265 ΕΥΡΩ της εταιρίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. που είχε υποβληθεί από την εταιρία μας στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στην κατηγορία επενδύσεων «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και είχε ως αντικείμενο την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης.

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο