ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ που αφορά την «Επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης  ξεκινά στις 10 Μαΐου 2021 και λήγει στις 10 Ιουνίου 2021. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 €.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόλησης  2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο