ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο πρόγραμμα «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις τουρισμού, με στόχο την κάλυψη λειτουργικών εξόδων για τους πρώτους 2 – 3 μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Το ποσό ενίσχυσης αντιστοιχεί στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021.

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κλάδο του τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν την εταιρία μας στο τηλ. 2510836435 ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο info@othoneos.gr

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο