ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
«ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Ελλάδα 2.0

Το νέο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Ελλάδα 2.0 προυπολογισμού 32 δις ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες, με σκοπό την ταχύτερη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα πράσινο και ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Στους βασικούς πυλώνες του Σχεδίου Ανάκαμψης περιλαμβάνεται η Πράσινη Μετάβαση, η Ψηφιακή Μετάβαση, η Απασχόληση – Κοινωνική Συνοχή και οι Ιδιωτικές Επενδύσεις – Θεσμικός Μετασχηματισμός. Στο Σχέδιο Ανάκαμψης περιλαμβάνονται μία σειρά δράσεων και προγραμμάτων που ενδιαφέρουν άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο