ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Ισχυρό φορο-μπόνους θα κερδίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ισχυρό φορο-μπόνους θα κερδίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στην πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις συγκεκριμένες επενδύσεις θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένες κατά 100%, με αποτέλεσμα τα περιορίζεται η φορολογική τους επιβάρυνση.
Αναμένεται μέχρι τέλους του έτους να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που δίνει γενναίες εκπτώσεις για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν τα έτη 2023, 2024 και 2025.
Η χορήγηση της ενίσχυσης επί των δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση ενεργείται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου.

παλαιότερο άρθρο