ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Νέο Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η ενεργοποίηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων για την παροχή εγγυημένων επενδυτικών δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαχειριστής του νέου Ταμείου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), το οποίο θα λειτουργεί ως εγγυητής των δανείων επενδυτικού σκοπού, σε ύψος έως 80%.

Σκοπός του προγράμματος  είναι η στήριξη της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων, με νέα δάνεια χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης σε πέντε (5) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank. (12/1/2021)

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο