ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Νέο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

Νέο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 50 εκατ. θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με σκοπό την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις αυτές, για τους πρώτους 2 – 3 μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους,.

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στο 8% των εσόδων του έτους 2019 και με μέγιστο ποσό τις 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση.  Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2022

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα που να προέρχεται από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο