ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των γυμναστηρίων και των παιδότοπων

Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των γυμναστηρίων και των παιδότοπων προκήρυξε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19.

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση ανέρχεται στο ποσό των 18.000 ΕΥΡΩ και θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν την εταιρία μας στο τηλ. 2510836435 ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο info@othoneos.gr

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο