ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Παράταση υλοποίησης έργων ΕΠΑνΕΚ

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφασίσθηκε η παράταση κατά 6 μήνες των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων του ΕΠΑνΕΚ λόγω των τρεχουσών οικονομικών συγκυριών. Η παράταση αφορά τις ακόλουθες Δράσεις:

  • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
  • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
  • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός.
  • Επιχειρούμε Έξω.
  • Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση.
  • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
  • Ψηφιακό ‘Aλμα.
  • Ψηφιακό Βήμα.
παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο