ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Πρόγραμμα δημιουργίας e-shop (ηλεκτρονικό κατάστημα) για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η προκήρυξη του  προγράμματος που αφορά τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με σκοπό την δημιουργία e-shop. Το πρόγραμμα θα έχει αρχικά συνολικό προυπολογισμό 80 εκατ. Ευρώ και θα επιδοτεί με ποσοστό επιχορήγησης 100 % και έως του ποσού των 5.000 ευρώ, τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν μόλις γίνει η προκήρυξη του προγράμματος και θα διαρκέσει μέχρι τις 31/1/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να νκαλέσουν την εταιρία μας στο τηλ. 2510836435 ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο info@othoneos.gr

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο