ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Προκηρύχθηκε η νέα Δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Προκηρύχθηκε η νέα Δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που αφορά την ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων λογιστών και νομικών προσώπων λογιστικών εταιριών

Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 1.500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2020, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα που να προέρχεται από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν την εταιρία μας στο τηλ. 2510836435 ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο info@othoneos.gr

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο