ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ανακοινώθηκε η προκήρυξη τριών (3) δράσεων

Στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ανακοινώθηκε η προκήρυξη τριών (3) δράσεων για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορά την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην τεχνητή νοημοσύνη, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS. Τα τρία (3) προγράμματα που αναμένεται να προκηρυχθούν είναι τα ακόλουθα:

–           Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

–           Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

–           Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν την εταιρία μας στο τηλ. 2510836435 ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο info@othoneos.gr

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο