ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η εταιρία μας είχε 100% επιτυχία στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί για λογαριασμό πελατών της και έχουν μέχρι σήμερα αξιολογηθεί. Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί δέκα (10) επενδυτικά σχέδια και αναμένονται άμεσα και τα αποτελέσματα για τα υπόλοιπα δέκα εννέα (19) επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί.

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο