ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
E-ΛΙΑΝΙΚΟ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ e-shop»

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, οι οποίες διατηρούν φυσικό κατάστημα και έχουν κύρια δραστηριότητα ή τα μεγαλύτερα έσοδα προέρχονται από το λιανεμπόριο(ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού). Στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως 30/9/2019 και νεοσύστατες που έχουν συσταθεί από 1/10/2019 έως την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Ποσοστό Επιχορήγησης

Εώς 100% επι του προυπολογισμού της επένδυσης

Ημερομηνία Υποβολής

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης αρχίζει στις 22/2/2021 και λήγει στις 24/03/2021.

E-ΛΙΑΝΙΚΟ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ e-shop»
PDF dwl