ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης με την μορφή επιχορήγησης (μη επιστρεπτέας) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020  σε επιλέξιμους πλητόμμενους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Ποσά Εποχορήγησης

Χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση (επιχορήγηση) στις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται κάθε επιχείρηση ανάλογα με το αριθμό των απασχολούμενων που ήταν εγγεγραμμένο στις 19/3/2020 στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κυμαίνεται από 2.000 € – 15.000 €

Ημερομηνία Υποβολής

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 04-11-2020 ώρα 13:00 έως και την 18-06-2021 ώρα 15:00, μέχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΑΜΘ CONDI-19
PDF dwl