ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης οι οποίες έχουν κύρια δραστηριότητα ή τα μεγαλύτερα έσοδα που προέρχονται από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της εστίασης. Στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες που έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 100.000,00 € με στόχο την αγορά πρώτων υλών για τους πρώτους 2 – 3 μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Ποσοστό Επιχορήγησης ή Φορολογικής Απαλλαγής

Εώς 100% επι του προυπολογισμού της επένδυσης

Ημερομηνία Υποβολής

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα με καταλυκτική ημερομηνία στις 31/7/2021

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
PDF dwl