ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

Περιγραφή Προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων  για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχαγωγίας, παροχής ποτού, γυμναστηρίων, σχολών χορού, οργάνωσης εκδηλώσεων οι οποίες έχουν κύρια δραστηριότητα ή τα μεγαλύτερα έσοδα που προέρχονται από τους επιλέξιμους ΚΑΔ  Στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες που έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση που θα ανέρχεται στο 8% των εσόδων του έτους 2019 , με μέγιστο ποσό τις 400.000 € με στόχο την ενίσχυσή των για τους πρώτους 2 – 3 μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Εώς 100% επι του συνολικού κεφαλαίου κίνησης.

Ημερομηνία Υποβολής

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ξεκινά στις 16/3/2022 και λήγει στις 15/4/2022.

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή του προγράμματος.

02-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
PDF dwl