ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Περιγραφή Προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης οι οποίες έχουν κύρια δραστηριότητα ή τα μεγαλύτερα έσοδα που προέρχονται από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της εστίασης. Στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες που έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 100.000,00 € με στόχο την αγορά πρώτων υλών για τους πρώτους 2 – 3 μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Εώς 100% επι του συνολικού κεφαλαίου κίνησης.

Ημερομηνία Υποβολής

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ξεκινά στις 14/5/2021 και λήγει στις 31/7/2021.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
PDF dwl