ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Περιγραφή Προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους πρώτους 2 – 3 μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού οι οποίες έχουν κύρια δραστηριότητα ή τα μεγαλύτερα έσοδα που προέρχονται από τους επιλέξιμους ΚΑΔ . Στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες που έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις, επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019 και μέχρι του ποσού των 400.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Εώς 100% επι του συνολικού κεφαλαίου κίνησης.

Ημερομηνία Υποβολής

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης λήγει στις 30/9/2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
PDF dwl