ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΜΕ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

Περιγραφή Προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών και συγκεκριμένα από 1/1 – 31/3/2021

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ και ανήκουν σε πληττόμενες από το covid-19.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης (όπως αποτυπώνεται στη σχετική υπογεγραμμένη δανειακή σύμβαση), περιλαμβανομένων και των κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών).

Ποσοστό Επιχορήγησης

Εώς 100% επι του ποσού των τόκων και της εισφοράς.

Ημερομηνία Υποβολής

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ξεκινά στις 1/3/2021 και λήγει στις 9/6/2021.

 

05.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΟΜΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΛΟΓΩ CONVID
PDF dwl