ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΟΜΜΕΝΩΝ ΜΜΕ»

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών τους υποχρεώσεων για περίοδο 3 μηνών από 1/4/2020 έως 30/06/2020.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και οι οποίες δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 σε επιλέξιμους πληττόμενους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Επίσης δεν θα πρέπει να αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και θα δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31/12/2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19/03/2020.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά των δανείων των επιλέξιμων πλητόμμενων επιχειρήσεων και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών). Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31/12/2019

Ποσοστό Επιχορήγησης

100% κάλυψη των συμβατικών τόκων των δανείων

Ημερομηνία Υποβολής

Από 1/4/2020 και μέχρι 30/6/2020.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΟΜΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΛΟΓΩ CONVID
PDF dwl