ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Περιγραφή Προγράμματος

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ»  που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. 

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους και των συστημάτων φωτισμού, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού χώρων, εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης 

Για τις επιχειρήσεις του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, ο επιλέξιμος προυπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται έως 100.000 €.  

Για τις τουριστικές επιχειρήσεις με δυναμικότητα  έως 100 κλίνες, ο επιλέξιμος προυπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται μεταξύ 50.000 € – 500.000 €.   

Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται έως το 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης

Ημερομηνία Υποβολής 

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Νοέμβριο.

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρουσιάζεται η προδημοσίευση του προγράμματος.

02 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ
PDF dwl