ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2.0 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Περιγραφή Προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην «Μεταποίηση και Εμπορία Αγροτικών Προιόντων» με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον .

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης αγροτικών προιόντων όπως π.χ. γάλα – γαλακτοκομικά, δημητριακά, οίνος, οπωροκηπευτικά, ελαιούχα προιόντα, κρέας – πουλερικά, αυγά, άνθη – προιόντα ανθοκομίας, ζυθοποιία, φαρμακευτικά, αρωματικά φυτά κλπ.  Στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες που έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

  1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος Χώρου.
  2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές και ειδικές εγκαταστάσεις.
  3. Εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής, λογισμικό.
  4.  Μεταφορικά Μέσα.
  5. Εξοπλισμός παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων.

Προυπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης

Ο επιλέξιμος προυπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται μεταξύ 500.000 € – 12.500.000 €.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που ευρίσκεται η επιχείρηση και την ιδιότητα της επιχείρησης (μικρή – μεσαία – μεγάλη) κυμαίνεται από 40% – 55%

Ημερομηνία Υποβολής

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ξεκινά στις 1/4/2022.

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή του προγράμματος.

01 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
PDF dwl