ΜΕΝΟΥ
Αρχείο
.01
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022
next
.02
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
next
.03
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
next
.04
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
next
.05
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
next
.06
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»
next
.07
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2.0 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
next
.08
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
next
.09
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
next
.10
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
next
.11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»
next
.12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
next
.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29»
next
.14
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΜΕ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ»
next
.15
E-ΛΙΑΝΙΚΟ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ e-shop»
next
.16
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
next
.17
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
next
.18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
next
.19
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
next
.20
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΜΕ Α.Μ.Θ.»
next
.21
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΟΜΜΕΝΩΝ ΜΜΕ»
next
.22
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΜΕ Α.Μ.Θ.»
next
.23
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022
next
.24
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»
next
.25
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»
next