ΜΕΝΟΥ
Επιδοτούμενα Προγράμματα

Tα επιδοτούμενα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα οι οποίες βρίσκονται σε φάση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης. Έτσι  δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να αναπτύξουν μια στοχευμένη στρατηγική ώστε η αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων να αποτελέσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες  προκλήσεις  που παρουσιάζονται από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία μας αποσκοπούν αρχικά στην ενημέρωση και  προετοιμασία  των επιχειρήσεων σχετικά με προγράμματα επιδοτήσεων που  υπάρχουν και τις δυνατότητες που προσφέρονται από αυτά.  Διαθέτοντας πλούσια και εξειδικευμένη εμπειρία στον χώρο των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων αναλαμβάνουμε την σύνταξη της τεχνοοικονομικής μελέτης, την προετοιμασία του απαραίτητου φακέλου υποψηφιότητας, την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, την παρακολούθηση και την υποστήριξή του μέχρι την τελική αποπληρωμή.

Η εταιρία έχει να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στο χώρο των επιδοτούμενων προγραμμάτων, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων και έχει επιτύχει την έγκριση επιχορήγησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για ένα μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων που κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά.

Τα επενδυτικά σχέδια έχουν υποβληθεί σε χρηματοδοτικά – επιχειρησιακά προγράμματα όπως ενδεικτικά είναι:

  • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016.
  • Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).
  • ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
  • Νέες Κοινοτικές πρωτοβουλίες CLLD
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2014-2020.